SKT553/04D SKT552/16E进口赛米控晶闸管模块
  • SKT553/04D SKT552/16E进口赛米控晶闸管模块
  • SKT553/04D SKT552/16E进口赛米控晶闸管模块
  • SKT553/04D SKT552/16E进口赛米控晶闸管模块

产品描述


昆山奇沃电子有限公司友情提示请慎防假冒,赛米控(西门康)SEMIKRON 英飞凌 (Infineon)可控硅 IGBT 系列产品,本公司可直接向德国订货,货源稳 交期快 量大更优惠!保证每颗型号都为原装新件,国内所有仿造伪劣产品不能相提并论,我们的承诺一以贯之。欢迎新老客户咨询!

我们供应的产品符合我国和全球当前与未来几十年、甚至几百年发展低炭经济的大背景,大环境,大气候的要求。因为,我们将构建成的产业是属于“保安全、防火灾、无污染”的绿色环保产业。


德国进口赛米控系列功率模块:


SKKE600F12
SKKE600F16
SKKD90F160
SKKD105F12
SKKD105F16
SKKD150F12
SKKD150F16
SKKD170F12
SKKD170F16
SKKD205F06
SKKD160M08
SKKD160M16
SKKD170M15
SKKD170M16
SKMD42F12
SKMD42F16
SKMD105F12
SKMD105F16
SKMD150F12
SKMD150F16
SKMD202E30
SKN60F12
SKND105F12


SKND150F12
SKND150F16

德国SEMKRON(西门康)IGBT


SKM50GB123D SKM200GB123D SKM150GB173D SKM500GA123D SKM75GAL123D
SKM75GB123D SKM300GB123D SKM200GB173D SKM22GD123D SKM145GAL123D
SKM100GB123D SKM400GB124D SKM200GA123D SKM40GDL123D SKM150GAL123D
SKM145GB123D SKM75GB173D SKM300GA123D SKM75GD123D SKM200GAL123D
SKM150GB123D SKM100GB173D SKM400GA123D SKM75GDL123D SKM145GAR123D
SKM150GAR123D SKM200GAR123D SKM600GA125D SKM800GA125D SKM200GAL125D
SKM400GAL125D SKM200GAR125D SKM400GAR125D SKM100GB125DN SKM200GB125D
SKM300GB125D SKM400GB125D SKM800GA126D SKM195GB126DN SKM200GB126D

SKT340/10E SKT340/12E
SKT340/14E SKT340/16E
SKT340/18E SKT491/04E
SKT491/06E SKT491/08E
SKT491/10E SKT491/12E
SKT491/14E SKT491/16E
SKT491/18E SKT551/08E
SKT551/10E SKT551/12E
SKT551/14E SKT551/16E
SKT551/18E SKT552/16E

SKT552/16E

SKT552/18E
SKT553/04D
SKT553/08E
SKT553/10E
SKT553/12E

SKT553/14E
SKT553/16E

SKT553/18E
SKT600/08E
SKT600/10E SKT600/12E
SKT600/14E SKT600/16E
SKT600/18E SKT760/04E
SKT760/06E SKT760/08E
SKT760/10E SKT760/12E
SKT760/14E SKT760/16E
SKT760/18E SKT1000/12E
SKT1000/14E SKT1000/16E
SKT1000/18E SKT1000/20E
SKT1000/22E SKT1000/24E
SKT1000/26E SKT1000/28E
SKT1200/12E SKT1200/14E
SKT1200/16E SKT1200/18E
SKT1400/26E SKT1400/28E
SKT1400/30E SKT1400/32E
SKT1400/34E SKT1400/36E
SKT1800/12E SKT1800/14E
SKT1800/16E SKT2000/22E
SKT2000/24E SKT2000/26E


http://www.zrmfkj.com

产品推荐