SKIM270GD128D、SKIM500GD128Dm原装赛米控IGBT模块
  • SKIM270GD128D、SKIM500GD128Dm原装赛米控IGBT模块
  • SKIM270GD128D、SKIM500GD128Dm原装赛米控IGBT模块

产品描述


   昆山奇沃电子有限公司供应的进口赛米控功率模块应用范围:应用UPS、开关电源、变频器、逆变器、电动车辆、充电机、感应加热、轨道交通、电焊机以及新兴的风力发电、太阳能光伏发电、电动车等新能源行业等领域

  

 赛米控SKIM系列IGBT模块等等:

SKIM250GD128D
SKIM350GD128Dm
SKIM270GD128D
SKIM400GD128D
SKIM500GD128Dm
SKIM120GD176D
SKIM220GD176D
SKIM270GD176D

SKiM309GD125SIC

SKiM459GD12F4SC4

SKiM120GD176D

SKiM200GD126D
SKiM201MLI12E4

SKiM220GD176DH4

SKiM270GD176D

SKiM300GD126D

SKiM300GD126DL

SKiM301MLI12E4

SKiM301TMLI12E4B

SKiM301MLI07E4

SKiM301TMLI12E4C

SKiM304GD12T4D

SKiM306GD12E4

SKiM309GD125SIC

SKiM401TMLI12E4B

SKiM401MLI07E4

SKiM400GD126DLM

SKiM400GD126DM

SKiM406GD066HD

SKiM429GD17E4HD

SK10DGDL126ET
SK10DGDL12T4ET
SK10GD126ET
SK10GD12T4ET
SK10GH123
SK100B16
SK100GB066T
SK100GB12T4T
SK100GD066T
SK100GD126T
SK100GD12T4T
SK100GH12T4T
SK100KQ12
SK100KQ16
SK100MLI066T
SK100WT12
SK120KQ12
SK120KQ16
SK13BGB123F
SK15DGDL126ET
SK15DGDL12T4ET
SK15GD126ET
SK15GD12T4ET
SK15GH063
SK150MLI066T
SK15
SK20DGDL065ET
SK20GB123
SK20GD123
SK20GH123
SK20MLI066
SK200DHL066
SK25DGDL126T


http://www.zrmfkj.com

产品推荐